CCTV objektivy a příslušenství

Optické vlastnosti CCTV objektivů

 

Formát objektivu [palce]
Formát objektivu se udává v palcích. Udávaná hodnota formátu reprezentuje velikost obrazového senzoru kamery, pro který je spočtena ohnisková vzdálenost objektivu. Používané formáty objektivů jsou 1/3“, 1/2“, 2/3“ a 1“. Formát objektivu by neměl být menší než formát obrazového senzoru kamery. Při použití objektivu s formátem menším než je velikost obrazového senzoru by se nezobrazily okraje obrazu a zůstaly by tmavé, protože krajní paprsky světla dopadající z objektivu na obrazový senzor by se zcela nepromítly na celou plochu senzoru, resp. paprsky by se promítaly pouze na středovou část senzoru a docházelo by k tzv. vinětaci. Naopak při použití objektivu s formátem 1/3“ na obrazovém senzoru 1/4“ bude zobrazený obraz z pohledu objektivu „zvětšen“, protože krajní paprsky snímaného obrazu budou dopadat již mimo obrazový senzor a dojde k částečnému výřezu obrazu.


Ohnisková vzdálenost [mm]
Ohnisková vzdálenost f (focus) je pomyslná vzdálenost za objektivem měřená od optického středu objektivu k rovině snímání (rovina obrazového senzoru), ve které jsou objekty stojící v nekonečné vzdálenosti zobrazeny ostře. Všeobecně platí pravidlo, že čím je kratší ohnisková vzdálenost, tím je větší úhel záběru objektivu.Platí, že velikost obrazu objektu je nepřímo úměrná vzdálenosti objektu od objektivu, a rovněž platí, že velikost obrazu objektu je přímo úměrná ohniskové vzdálenosti objektivu.

 

Provedení CCTV objektivů se podle ohniskové vzdálenosti dělí na:

 • Fixní objektivy s pevnou ohniskovou vzdáleností
 • Vario-objektivy („Vario-Focal“) s manuálně nastavitelným proměnným ohniskem
 • ZOOM objektivy s proměnným ohniskem při zachování roviny ostrosti (s tzv. transfokací)

 

Světelnost objektivu, clona a clonové číslo
Světelnost objektivu je maximální schopnost objektivu propouštět světlo. Hodnotu světelnosti vyjadřuje poměr ohniskové vzdálenosti [mm] k průměru vstupní pupily objektivu [mm]. Světelnost je udávána bezrozměrným základním clonovým číslem, např. F1.4. Čím je clonové číslo menší, tím více světla dopadá na obrazový senzor.
Clona („Iris“) objektivu je mechanické zařízení složené z tenkých kovových lamel, které uvnitř objektivu vytvářejí prstenec, který je možno plynule uzavírat nebo otevírat, a tím regulovat množství světla procházejícího objektivem a dopadajícího na obrazový senzor. Jak už bylo uvedeno, clonové číslo k je dáno podílem ohniskové vzdálenosti k průměru vstupního otvoru clony. Clonová čísla jsou řazena do geometrické řady (1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32). Každé vyšší clonové číslo způsobí, že na obrazový senzor dopadá poloviční množství světla. Číslo uvedené na objektivu výrobcem definuje clonové číslo při maximálně otevřené cloně a vyjadřuje světelnost (F) objektivu. Velikost nastavené clony (otvoru štěrbiny) má vliv i na kvalitu obrazu, tj. rozlišení s jakým je objektiv schopný vykreslit snímaný obraz. Postupným přivíráním clony se nejdříve rozlišovací schopnost zlepšuje, protože obraz je vykreslovaný pouze střední částí čoček. Ale při velkém uzavření clony se rozlišovací schopnost opět zhoršuje. 

 

Rozdělení CCTV objektivů podle provedení clony:

 • bez clony
 • s ručně nastavitelnou clonou
 • s automaticky řízenou clonou (Video drive – clonu ovládá regulační obvod objektivu podle úrovně videosignálu, DC drive – clonu ovládá přímo kamera)
 • s automaticky řízenou clonou P-iris (poměrně nová technologie - viz popis níže) 

 

Princip technologie automatického řízení clony P-iris

Princip technologie P-iris spočívá v tom, že řídící obvod v kameře v závislosti na světelných podmínkách reguluje závěrku a zesílení (“gain” – zisk) tak, aby clona objektivu byla pokud možno udržována v určité optimální středové pozici (ani moc otevřená, ani moc zavřená). Tím je zaručeno, že se využívá nejkvalitnější středová část objektivu a je zaručena dostatečná hloubka ostrosti.
Pokud by byla clona příliš otevřená, byla by hloubka ostrosti malá a využívala by se celá plocha objektivu včetně nekvalitní okrajové části a mohlo by docházet ke zkreslení obrazu. Pokud by byla clona příliš zavřená, hloubka ostrosti by byla sice dostatečná, ale mohlo by docházet k difrakci světla na malém otvoru v objektivu a tím k degradaci obrazu (pruhy, rozostření aj). Pokud již není možné eliminovat světelné změny závěrkou a zesílením (moc velký jas nebo moc velká tma), teprve potom se clona více zavře nebo otevře. Maximum času je tedy clona udržována v optimální středové pozici.
Obyčejné kamery (bez funkce P-iris) se nedoporučuje provozovat s automatickou regulací všech expozičních parametrů (zisk, závěrka, clona), protože by se jednotlivé automatiky mohly spolu “prát”, a mohlo by docházet k jasovým oscilacím. U kamer s funkcí P-iris je tedy tento problém “ošetřen”. Aby však tato funkce správně pracovala, musí být k P-iris kameře připojen p-iris objektiv, který tuto funkci podporuje.
Tuto technologii původně vyvinula společnost Axis ve spolupráci s japonským výrobcem objektivů Kowa.  Dnes se tato technologie pomalu stává standardem a je dostupná i u dalších výrobců kamer a objektivů (Vivotek, Computar aj.).

 

Hloubka ostrosti, optická ostrost
Hloubka ostrosti vyjadřuje rozdíl vzdálenosti nejbližšího a nejvzdálenějšího předmětu, které jsou v obraze ostré. Hloubku ostrosti ovlivňuje ohnisková vzdálenost objektivu, clona objektivu a absolutní vzdálenost snímaných předmětů. S rostoucím ohniskem hloubka ostrosti klesá a naopak u malých ohnisek je větší. Čím více je clona objektivu přivřena, tím je hloubka ostrosti větší. Naopak při otevírání clony hloubka ostrosti klesá. Vzdálenější předměty jsou ostřejší. Prakticky to znamená, že objektiv by měl být zaostřován, když je clona max. otevřena. Kdyby tomu tak nebylo, obraz by se ve večerních hodinách, kdy se clona otevírá, rozostřil.
Problémy s ostrostí mohou nastat při změně spektrálního složení světla. Běžné objektivy nastavené při denním světle mohou při nočním snímání, za použití infračervených reflektorů, způsobit rozostření obrazu. Tuto vlastnost je možno eliminovat použitím objektivů s korekcí ostrosti v infračerveném světle. Tyto objektivy se označují IR („Infra Red“) a na povrchu čoček mají napařenou speciální vrstvu, která svými optickými vlastnostmi zamezuje pronikání IR záření s vlnovou délkou nad 1000 nm, a ta je díky odlišnému lomu v optické soustavě objektivu hlavní příčinou rozostření obrazu snímaného při IR osvětlení oproti osvětlení ve viditelném spektru.
Provedení konstrukce a kvalita zpracování celé optické soustavy objektivu má vliv na výsledné rozlišení a ostrost obrazu. Asferické objektivy používají tzv. asferické členy, jejichž složitý a obecný tvar se odchyluje od ideálního tvaru koule nebo válce a kompenzuje celou řadu různých optických vad ostatních členů objektivu. Jeden asferický člen může také nahradit více běžných členů objektivu.

 

Uchycení objektivu C nebo CS
Objektivy se z pohledu uchycení dělí na:

 • uchycení typu C
 • uchycení typu CS

Oba typy uchycení používají stejný závit (1“), ale liší se předepsanou vzdáleností roviny zadní čočky objektivu od optického snímače kamery. Objektivy CS lze použít pouze s kamerami CS. Objektivy C lze použít s kamerami s úchytem C i CS, za předpokladu použití C/CS adaptéru. C/CS adaptér je 5mm redukční kroužek, který se našroubuje mezi závit objektivu typu C a kameru s uchycením typu CS. V technické specifikaci každého objektivu je označením C nebo CS definováno, pro jaký standard je objektiv určen. Moderní kamery mají přestavitelnou kulisu obrazového senzoru, a tím i možnost použití obou uvedených standardů.

 

Speciální provedení CCTV objektivů
Mezi speciální objektivy používané v kamerových systémech patří provedení „Pinhole“ s dírkovou vstupní pupilou. Pinhole objektivy s průměrem vstupní pupily řádově několik desetin milimetru se používají pro skrytou montáž, v případě ochrany před vandalismem, nebo v průmyslu.

Megapixelové objektivy nacházejí uplatnění u IP-kamer s vysokým rozlišením (tzv. megapixelových nebo HDTV kamer), kde je nutné maximálně minimalizovat veškeré optické vady (např. použitím asferických prvků v optické soustavě).

Makroobjektivy se používají pro snímání záběrů velmi malých předmětů, s prakticky nepozorovatelnými detaily, a z velmi malých vzdáleností. Snímání makrozáběrů se používá především v průmyslu pro kontrolu výrobků, při výrobě různých součástek a u samočinných technologických postupů. 

 

Výběr vhodného objektivu
Při výběru vhodného objektivu vycházíme ze vzdálenosti a velikosti snímaného objektu a určíme potřebnou ohniskovou vzdálenost. Z praktického i cenového hlediska je pro běžnou CCTV instalaci nejvhodnější použití vario-objektivů s ručně nastavitelným ohniskem, kde je možné nastavit úhel záběru podle potřeby. Výhodou varifokálních objektivů je možnost nastavení zorného pole kamery při oživování videosystému bez nutnosti výměny objektivu za jiný s jiným ohniskem. Není-li vzdálenost a velikost snímaných objektů či subjektů stálá, musíme na kamerovém stanovišti použít objektiv s dálkově nastavitelnou ohniskovou vzdáleností (tzv. motorzoom). Motorzoom objektivy se dříve používaly ve spojení s polohovací hlavicí. V současné době se takové kamerové stanoviště spíše vybavuje moderní PTZ kamerou („Auto-dome“ či „Speed-dome“) s integrovaným zoom objektivem, automatickým ostřením a vestavěným vysokorychlostním polohovacím mechanismem s dálkovým ovládáním (viz kapitola „Speed-dome“ kamery“). Cena Speed-dome kamer je zpravidla nižší než cena samotného motorzoom objektivu, takže se můžeme co nejvíce přiblížit požadavkům zákazníka s minimálními nároky na montáž.

Ze světelných podmínek vyplynou požadavky na světelnost objektivu, která ovlivňuje celkovou kvalitu obrazu, především při snížených světelných podmínkách. V interiéru, kde se světelné podmínky příliš nemění, lze používat objektivy s ručně nastavitelnou clonou, protože řízení elektronické závěrky CCTV kamery s ohledem na relativně malé světelné změny v interiéru postačuje. U venkovních aplikací se doporučuje použití objektivů s automaticky řízenou clonou, protože automaticky řízená poloha štěrbinové clony reguluje vstup světla do kamery dostatečně i při velkých změnách intenzity venkovního světla. 

 

Copyright © 2009, ESCAD® Trade s.r.o.

(kopírování autorských textů bez souhlasu není dovoleno) 

 

Filtrování
Podrobné hledáníCena
Výrobce
(8)
(2)
(132)
(2)
(4)
(1)
Zobrazit vybrané
Hledat v kategorii
Hledat v kategoriiHledatKde hledat:
150 produktů
V7531-MPZ
Kód:V7531-MPZ

V7531-MPZ

21 670,00 Kč
Evropský sklad
20-megapixelový objektiv 75mm, 1"
V0828-MPY2
Kód:V0828-MPY2

V0828-MPY2

21 950,00 Kč
Evropský sklad
12-megapixelový objektiv 8.0mm, 1.1"
V1228-MPY2
Kód:V1228-MPY2

V1228-MPY2

20 560,00 Kč
Evropský sklad
12-megapixelový objektiv 12.0mm, 1.1"
V1628-MPY2
Kód:V1628-MPY2

V1628-MPY2

19 730,00 Kč
Evropský sklad
12-megapixelový objektiv 16.0mm, 1.1"
V2528-MPY2
Kód:V2528-MPY2

V2528-MPY2

19 730,00 Kč
Evropský sklad
12-megapixelový objektiv 25.0mm, 1.1"
V3528-MPY2
Kód:V3528-MPY2

V3528-MPY2

19 730,00 Kč
Evropský sklad
12-megapixelový objektiv 35.0mm, 1.1"
V5028-MPY2
Kód:V5028-MPY2

V5028-MPY2

19 730,00 Kč
Evropský sklad
12-megapixelový objektiv 50.0mm, 1.1"
TEC-V0345165MPY-WI
Kód:TEC-V0345165MPY-WI

TEC-V0345165MPY-WI

72 425,00 Kč
Evropský sklad
Telecentrický objektiv 12MP, formát 1.1", WD 165.2mm, zvětšení 0.345x
CS_C redukce pro obj
Kód:CS_C redukce pro obj

CS_C redukce pro obj

59,00 Kč
Skladem > 100 ks
Redukce, pro objektiv, CS/C
EG6Z0915FCS-MPWIR objektiv Computar
Kód:EG6Z0915FCS-MPWIR

EG6Z0915FCS-MPWIR

8 930,00 Kč
Evropský sklad
Megapixel (12MP) varifocal objektiv 9-50mm, DC autoiris, 1/1.8", CS, IR korig.
EG6Z0915KCS-MPWIR-V31 objektiv Computar
Kód:EG6Z0915KCS-MPWIR-V31

EG6Z0915KCS-MPWIR-V31

9 210,00 Kč
Evropský sklad
Megapixel (12MP) varifocal objektiv 9-50mm, automat. clona P-iris, 1/1.8", CS, IR korig.
EG3Z0409FCS-MPWIR objektiv Computar
Kód:EG3Z0409FCS-MPWIR

EG3Z0409FCS-MPWIR

15 580,00 Kč
Evropský sklad
Megapixel (4K) varifocal objektiv 4-10mm, DC autoiris, 1/1.8", F0.9, CS, IR korig.
EG3Z0409KCS-MPWIR-V31 objektiv Computar
Kód:EG3Z0409KCS-MPWIR-V31

EG3Z0409KCS-MPWIR-V31

15 860,00 Kč
Evropský sklad
Megapixel (4K) varifocal objektiv 4-9mm, automat. clona P-iris, 1/1.8", F0.9, CS, IR korig.
V2518FIC-MPYIR objektiv Computar pro ITS
Kód:V2518FIC-MPYIR

V2518FIC-MPYIR

27 760,00 Kč
Evropský sklad
objektiv pro ITS, 25mm, 12MP, manual clona, formát 1.1", F1.8, C-úchyt, IR korig.
VG2518KC-MPYIR objektiv Computar pro ITS
Kód:VG2518KC-MPYIR

VG2518KC-MPYIR

28 870,00 Kč
Evropský sklad
objektiv pro ITS, 25mm, 12MP, automat. clona P-iris, formát 1.1", F1.8, C-úchyt, IR korig.
V3518FIC-MPYIR objektiv Computar pro ITS
Kód:V3518FIC-MPYIR

V3518FIC-MPYIR

27 760,00 Kč
Evropský sklad
objektiv pro ITS, 35mm, 12MP, manual clona, formát 1.1", F1.8, C-úchyt, IR korig.
VG3518KC-MPYIR objektiv Computar pro ITS
Kód:VG3518KC-MPYIR

VG3518KC-MPYIR

28 870,00 Kč
Evropský sklad
objektiv pro ITS, 35mm, 12MP, automat. clona P-iris, formát 1.1", F1.8, C-úchyt, IR korig.
V5020FIC-MPYIR objektiv Computar pro ITS
Kód:V5020FIC-MPYIR

V5020FIC-MPYIR

27 760,00 Kč
Evropský sklad
objektiv pro ITS, 50mm, 12MP, manual clona, formát 1.1", F2.0, C-úchyt, IR korig.
VG5020KC-MPYIR objektiv Computar pro ITS
Kód:VG5020KC-MPYIR

VG5020KC-MPYIR

28 870,00 Kč
Evropský sklad
objektiv pro ITS, 50mm, 12MP, automat. clona P-iris, formát 1.1", F2.0, C-úchyt, IR korig.
F1228-MPT objektiv Computar
Kód:F1228-MPT

F1228-MPT

34 960,00 Kč
Na dotaz
45-megapixelový objektiv 12mm, formát 1.4", manuál. clona, F2.8, C, pro IMX492, IMX530
EN3620B
Kód:EN3620B

EN3620B

390,00 Kč
Skladem 4 ks
Objektiv k deskovým PCB kamerám, ohnisko f=3.6mm
EN1220B
Kód:EN1220B

EN1220B

390,00 Kč
Skladem 3 ks
Objektiv k deskovým PCB kamerám, ohnisko f=12.0mm
F1628-MPT objektiv Computar
Kód:F1628-MPT

F1628-MPT

34 960,00 Kč
Na dotaz
45-megapixelový objektiv 16mm, formát 1.4", manuál. clona, F2.8, C, pro IMX492, IMX530
F2524-MPT objektiv Computsr
Kód:F2524-MPT

F2524-MPT

32 470,00 Kč
Na dotaz
45-megapixelový objektiv 25mm, formát 1.4", manuál. clona, F2.4, C, pro IMX492, IMX530
F3526-MPT
Kód:F3526-MPT

F3526-MPT

32 470,00 Kč
Na dotaz
45-megapixelový objektiv 35mm, formát 1.4", manuál. clona, F2.6, C, pro IMX492, IMX530
F5026-MPT objektiv Computar
Kód:F5026-MPT

F5026-MPT

32 470,00 Kč
Na dotaz
45-megapixelový objektiv 50mm, formát 1.4", manuál. clona, F2.6, C, pro IMX492, IMX530
AL-24B
Kód:AL-24B

AL-24B

1 500,00 Kč
Skladem 5 ks
Megapixelový variobjektiv 3.6-17mm, formát 1/1.8", P-iris, CS-mount
LM35JC5MM-IR
Kód:LM35JC5MM-IR

LM35JC5MM-IR

14 500,00 Kč
Evropský sklad
5MP ITS objektiv 35.0 mm, 2/3", IR korig., P-iris
M6Z1212-3S manuální zoom 6x
Kód:M6Z1212-3S

M6Z1212-3S

12 590,00 Kč
Na dotaz
manuální zoom 12.5-75mm, clona 1.2-16C, obrazový formát 2/3", C-úchyt
LM16JC5MM-IR
Kód:LM16JC5MM-IR

LM16JC5MM-IR

14 500,00 Kč
Evropský sklad
5MP ITS objektiv 16.0 mm, 2/3", IR korig., P-iris

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies

ESCAD Trade s.r.o.

U Továren 770/1b

Praha 10 Hostivař

Tel: 271 745 458

obchod@escadtrade.cz